Chemserwis sp. z o.o.

NIP: 894-27-00-925

Regon 932713320

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000094105

Wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł.

Copyright Nazwa.pl